Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia PoznańStudia sportowe

Wychowanie fizyczne – kierunek studiów w Poznaniu

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to propozycja dwóch poznańskich uczelni. Studiować można ten kierunek na państwowej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w PAM.

Kierunek wychowanie fizyczne pomyślany jest dla tych kandydatów, którzy swoją energię chcą poświęcić na podejmowanie działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego.

Wychowanie fizyczne na AWF w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu na studiach I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne proponuje dwie specjalności

Edukacja przygodowa

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w charakterze trenera edukacji przygodowej, innowacyjnego nurtu edukacji opartego na aktywnościach sportowych na łonie natury. Program specjalności umożliwi zdobycie kompetencji planowania, organizacji i przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć i szkoleń outdoorowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Realizacja programu zakłada poszerzenie kompetencji społecznych oraz aktywny udział studenta w zajęciach prowadzonych w zróżnicowanych formach zajęciowych (gry miejskie, terenowe oraz fabularne w lesie i nad jeziorem, wyprawa i szkolenie w warunkach górskich).

Absolwent edukacji przygodowej zyskuje praktykę i wiedzę teoretyczną dotyczącą pracy trenersko-szkoleniowej w nurcie pedagogiki przygody, stosowanej już w innych krajach i wysoce cenioną wśród instytucji i firm zajmujących się szeroko pojętą działalnością outdoorową. Mimo stale rosnącego zapotrzebowania na profesjonalnych szkoleniowców zaledwie kilka uczelni w całej Polsce oferuje kierunek o specjalności edukacja przygodowa. Ukończenie specjalności umacnia zatem pozycję absolwenta na rynku pracy pozwalając na pracę w placówkach edukacyjno-wychowawczych firmach eventowych, stowarzyszeniach oraz w sektorze samorządowym.

Wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania fizycznego osób pełnosprawnych i osób z ograniczeniami (fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi, psychicznymi). Student zapozna się z metodami diagnozy, planowania, nauczania i weryfikacji efektów adaptowanej aktywności fizycznej (ang. adapted physical activity, APA); opanuje umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej; będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli trenera/instruktora sportu osób niepełnosprawnych.

Absolwent będzie dysponować niezbędną wiedzą z zakresu kompetentnego oddziaływania adaptowanymi środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość jednostki z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z niepełnosprawności, problemów zdrowotnych, wieku lub warunków życia. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na pracę m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełno- i pełnosprawnych, szkołach i placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, uzdrowiskach, warsztatach terapii zajęciowej, fitness-klubach, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani także do rozwinięcia działalności gospodarczej (np. trener personalny osoby niepełnosprawnej, instruktor adaptowanej aktywności fizycznej, instruktor sportu osób niepełnosprawnych itp.).

Studia sportowe na PAM

Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I proponuje studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne. Aktualnie w ofercie specjalność wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Również i te studia otwierają przed absolwentami możliwość pracy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych jako nauczyciel wychowania fizycznego

Kierunek wychowanie fizyczne w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia sportowe Poznań. Interesujesz się dyscyplinami sportowymi, myślisz w przyszłości zostać trenerem lub menedżerem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia sportowe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia