WISBIoP w Radomiu – rekrutacja, kierunki studiów

Kilkukrotnie nagrodzona tytułami Lidera Regionu i Uczelni Liderów Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu działa od 2002 roku i zajmuje się kształceniem studentów w zakresie budownictwa i organizacji pracy. Zobacz, jakie kierunki możesz studiować na WISBioP w Radomiu!

Radomska WISBiOP jest uczelnią dynamiczną – zrealizowała ponad 30 projektów z funduszy unijnych, posiada dobrą bazę dydaktyczną  i naukową oraz nowoczesne platformy do kształcenia zdalnego.

Kierunkiem wiodącym na uczelni jest Bezpieczeństwo i higienia pracy, która jako jedyna w Polsce posiada akredytację Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego – Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia. Program kierunku Budownictwo został zaś oparty na postulatach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dzięki czemu charakter zajęć na WISBiOP jest silniej niż w przypadku innych szkół wyższych nastawiony na zdobywanie praktyki.

Studia I stopnia (inżynierskie):

Studia podyplomowe:

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia