Kierunki studiów Bielsko-BiałaStudia Bielsko-BiałaStudia techniczneStudia z zarządzaniaTop Bielsko-BiałaTop studia

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bielsku-Białej

Chcesz w przyszłej pracy zawodowej łączyć umiejętności menedżerskie, techniczne i informatyczne? Interesuje Cię kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bielsku Białej? Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Czy warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bielsku-Białej?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji proponuje kandydatom Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Dowiedz się więcej!

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ATH)

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzonym przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH w Bielsku-Białej, otrzymują dyplom inżyniera. Studia mają charakter interdyscyplinarny.

Podczas pierwszych dwóch lat studentom przekazywana jest wiedza ogólna i kierunkowa z zakresu: organizacji i zarządzania, techniki i informatyki, ekonomii, finansów i prawa. Od piątego semestru nacisk kładziony jest na przygotowanie inżynierskie z określonej branży związanej z wybraną specjalizacją oraz dziedziny dotyczącej wybranej specjalności.

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenie podejmując studia II stopnia zakończone uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Po studiach II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia – doktoranckich, prowadzonych na Wydziale w dwóch dyscyplinach: Inżynieria Produkcji lub Budowa i Eksploatacji Maszyn.

W ramach programu kształcenia studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających cenione na rynku pracy umiejętności, w tym:

  • certyfikaty z zakresu ECDL, ECDL-Advanced, ECDL CAD i ECDL WebStarter
  • certyfikat audytora wewnętrznego i inżyniera jakości PCBC (po spełnieniu określonych wymagań)

Absolwenci kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, są dobrze przygotowani do wykonywania pracy w różnych działach inżynierii produkcji oraz na stanowiskach zarządzania procesami wytwarzania i procesami gospodarczymi w instytucjach oraz przedsiębiorstwach o dowolnym profilu, zwłaszcza – zgodnie z wybranymi specjalizacjami – w przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym, a także w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych, instytucjach administracji samorządowej.

Specjalizacje:

  • Inżynieria Produkcji Przemysłowej
  • Inżynieria Produkcji Żywności

Specjalności:

  • Inżynieria Administracji Gospodarczej
  • Systemy Logistyczne Przedsiębiorstwa
  • Inżynieria Zarządzania Produkcją
  • Informatyczne Systemy Zarządzania

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bielsku-Białej

Poznaj inne propozycje kierunków w Bielsku-Białej, Katowicach i woj. śląskim

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim
Studia techniczne Katowice
Studia ekonomiczne Katowice
Studia z zarządzania Katowice

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia