Kierunki studiów OświęcimStudia OświęcimStudia techniczneStudia z zarządzaniaTOP OświęcimTop studia

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Oświęcimiu

Chcesz w przyszłej pracy zawodowej łączyć umiejętności menedżerskie, techniczne i informatyczne? Interesuje Cię kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Oświęcimiu? Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Czy warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Oświęcimiu?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzi Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu to praktyczne studia inżynierskie. W ramach programu studiów student może realizować jeden z trzech modułów kształcenia, który pozwoli mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny. Wybór modułu następuje do końca II semestru studiów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wykorzystaniem automatycznych rozwiązań w inżynierii produkcji, jednostkach gospodarczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze kadry zarządzającej średniego szczebla w zakresie zarządzania procesami produkcji, organizacji logistyki produkcji, systemów jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i samokształcenia.

Oferowane moduły kształcenia:

  • Inżynier jakości
  • Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
  • Inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Oświęcimiu

Poznaj inne propozycje kierunków w Oświęcimiu, Krakowie i woj. małopolskim

Uczelnie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia techniczne Kraków
Studia ekonomiczne Kraków
Studia z zarządzania Kraków

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia