Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia z zarządzania

Zarządzanie projektami społecznymi – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi przygotowują do ich sprawnego realizowania w bezpośrednim otoczeniu, w skali lokalnej, krajowej i otoczeniu międzynarodowym.

Studenci kierunku zarządzanie projektami społecznymi uczą się diagnozować zjawiska i procesy niosące ze sobą różne problemy społeczne, zdobywają umiejętności planowania i opracowywania projektów społecznych, służących rozwiązywaniu tych problemów. Uczą się także kształtować dobre relacje międzyludzkie jako podstawę kapitału społecznego, który z kolei warunkuje efektywność zbiorowych działań społecznych oraz motywować ludzi – współpracowników do podejmowania różnych form aktywności publicznej. Zdobywają umiejętność realizacji projektów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Zarządzanie projektami społecznymi

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Zarządzanie projektami społecznymi?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Zarządzanie projektami społecznymi?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Zarządzanie projektami społecznymi?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia