Zastosowanie współczesnych metod hydrologii – studia podyplomowe w URK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej.

Studia mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie). Dedykowane są głównie dla osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie lub w wydziałach ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz dla projektantów urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i inżynierskich obiektów komunikacyjnych (mosty i przepusty). Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych mogą być również absolwenci, szczególnie technicznych i techniczno-przyrodniczych studiów wyższych oraz studiów z zakresu nauk o ziemi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, podstaw modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, transportu rumowiska i propagacji fali wezbraniowej w korycie rzecznym, hydrometrii rzecznej, czy zastosowaniu metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, a także znajomości podstawowych aktów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania wodą.

Dlaczego warto podjąć studia?

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

  • wiedzy ogólnej na temat podstawowych i złożonych procesów hydrologicznych, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w modyfikacji tych powiązań;
  • wiedzy szczegółowej na temat hydrologii inżynierskiej, umożliwiającej zastosowanie współczesnych metod hydrologicznych w projektowaniu urządzeń hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, modelowania wybranych zjawisk hydrologicznych, propagacji fali powodziowej w rzece i transportu rumowiska oraz w zarządzaniu gospodarką wodną uwzględniającej także aspekty gospodarowania wodą w znowelizowanej ustawie Prawo Wodne;
  • praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces obliczeniowy, a także kompetencje do wykonywania obliczeń na potrzeby przygotowania dokumentacji hydrologicznej;
  • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk, problemów i obszarów związanych z hydrologią i gospodarka wodną.

Więcej informacji na stronie Uczelni.

Sprawdź inne studia podyplomowe na URK.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE – REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia