Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia medyczneStudia Warszawa

Zdrowie publiczne – studia w Warszawie

Wybierz studia łączące nauki medyczne, społeczne, ekonomiczne i prawnicze. Gdzie w Warszawie studiować kierunek zdrowie publiczne?

Studia na kierunku zdrowie publiczne prowadzą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. oraz Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu (filia w Warszawie). Dowiedz się więcej!

Zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Absolwent kierunku zdrowie publiczne na WUM posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata.

Osoba, która ukończyła studia na kierunku zdrowie publiczne posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych, administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia, administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta, w jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH, firmach farmaceutycznych. Ukończenie studiów na kierunku zdrowie publiczne umożliwia również podjęcie pracy w agendach światowych, np. Światowej Organizacji Zdrowia – WHO oraz europejskich, np. Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, European Health Parliament. 

Zdobyte kwalifikacje stanowią podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia II-ego stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga interdyscyplinarnego i holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, opiekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne. Zdrowie publiczne w WSEiZ w Warszawie to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę medyczną, społeczną, elementy zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska oraz prawa. 

Specjalność:

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności organizacyjno-doradcze, dadzą Ci możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach kierowniczych lub stanowisku asystenta medycznego w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.),
  • placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid),
  • placówkach i ośrodkach wellness i SPA,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku,
  • w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Kierunek zdrowie publiczne w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia