Kierunki studiów RadomnewStudia RadomStudia techniczneTOP RadomTop studia

Budownictwo – kierunek studiów w Radomiu

Budownictwo w Radomiu jako kierunek studiów od wielu lat należy do najchętniej wybieranych przez kandydatów studiów technicznych. W Radomiu dwie uczelni, jedna państwowa i jedna niepaństwowa proponują ten profil kształcenia.

Dwie wspomniane uczelnie, które przygotowały dla kandydatów studia na kierunku budownictwo w Radomiu to: Uniwersytet Radomski oraz Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Kierunek budownictwo na Uniwersytecie Radomskim w Radomiu

Budownictwo to jeden z kilku kierunków inżynierskich dostępnych na uczelni. Studiując ten kierunek pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Inżynierii lądowej, przeprowadzania badań laboratoryjnych m.in. gruntów, wyrobów budowlanych czy badań kontrolnych elementów konstrukcyjnych.
 • Obsługi inżynierskich programów branżowych, projektowania i sporządzania dokumentacji budowlanej, najnowszych technologii, budowli inteligentnych, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych.
 • Projektowania i drukowania elementów w innowacyjnej technologii 3D.
 • Znajomości przepisów prawnych i norm warunkujących projektowanie obiektów budowlanych.

Zobacz film:

Budownictwo na Uniwersytecie Radomskim

Absolwent kierunku budownictwo ma przed sobą wiele perspektyw, bo kierunek ten łączy wiele branż, a rozwój możliwy jest  w wielu obszarach. W trakcie trwania studiów nabiera on wiedzy i kompetencji do podjęcia pracy w biurach projektowych, firmach wykonawczych, nadzorujących i utrzymujących obiekty budowlane, zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych, organach nadzoru budowlanego, jednostkach samorządów terytorialnych, laboratoriach badawczych i przemysłowych czy w szeroko rozumianym przemyśle wyrobów budowlanych.

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu – kierunek budownictwo

Uczelnia przygotowała na tych inżynierskich studiach kilka specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlana,
 • inżynieryjna drogowa,
 • instalacyjna sanitarna,
 • budownictwo energooszczędne.

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, który ukończył kierunek studiów budownictwo i otrzymał dyplom inżyniera budownictwa jest właściwie przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio po studiach i wykonywania zadań w całym procesie inwestycyjnym od fazy przygotowania, organizacji i realizacji aż do końcowego rozliczenia. Jest specjalistą, który wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiada podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi.

Perspektywy pracy:

 • zarówno duża jak i mała firma budowlana i plac budowy (kierownik budowy),
 • zarząd przedsiębiorstwa (np. specjalista w dziale przygotowania produkcji lub rozliczeń),
 • pracownia projektowa ( np. projektant lub kosztorysant w zespole konstrukcji budowlanych), inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • inspektor nadzoru budowlanego w organach administracji państwowej i samorządowej oraz w każdym zakładzie, instytucji i organizacji przygotowującej i realizującej inwestycje własne lub świadczącej na zlecenie zastępstwo inwestycyjne.

Kierunek budownictwo w Radomiu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Radom. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Radom.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia