Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej – MWSLiT we Wrocławiu

Celem 2-semestralnych studiów podyplomowych, które proponuje Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jest pogłębienie wiedzy słuchacza na temat projektowania, eksploatacji oraz utrzymania infrastruktury kolejowej.

Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej – 2-semestralne studia podyplomowe – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Drogi kolejowe stanowią w ostatnim czasie na nowo odkrywany element infrastruktury logistycznej. Wyrazem tego zainteresowania jest zarówno pojawianie się na polskich szlakach coraz większej liczby operatorów przewozów towarowych, jak i wprowadzenie do oferty przewozów pasażerskich szybkich pociągów Pendolino.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy słuchacza na temat projektowania, eksploatacji oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. W ramach cyklu kształcenia omawiane są takie zagadnienia, jak wytrzymałość, diagnostyka i utrzymanie nawierzchni kolejowej i podtorza, podstawy techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, mechanizacja robót nawierzchniowych oraz utrzymanie obiektów inżynieryjnych i sieci trakcyjnej. Ogólną wiedzę słuchacza wzbogaca również prezentacja podstawowych przepisów prawa budowlanego oraz założeń projektowych dla stanowiących przyszłość kolei linii dużych prędkości.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu:

  • projektowania i utrzymania dróg i mostów kolejowych,
  • eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • mechanizacji robót nawierzchniowych,
  • utrzymania i napraw sieci trakcyjnej,
  • podstaw projektowania kolei dużych prędkości.

Absolwent zdobędzie umiejętności:

  • projektowania linii i stacji kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem kolei dużych prędkości,
  • projektowania kolejowych obiektów mostowych,
  • planowania robót i kierowania robotami związanymi z utrzymaniem i naprawami nawierzchni, podtorza, obiektów mostowych oraz sieci trakcyjnej,
  • planowania i kierowania zmechanizowanymi robotami nawierzchniowymi oraz kontroli jakości robót,
  • zarządzania eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie Uczelni

Sprawdź inne studia podyplomowe w MWSLiT

ZOBACZ RÓWNIEŻ: MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU – AKTUALNOŚCI

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia