Kierunki studiówKierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia techniczne

Elektronika i telekomunikacja w Częstochowie

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowaniem absolwentów do wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. W Częstochowie wiedzę i umiejętności w tym zakresie zdobyć można na Politechnice Częstochowskiej.

Dzięki studiom na kierunku elektronika i telekomunikacja absolwent będzie przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Częstochowskiej

Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przedmiotów ogólnych (język obcy – angielski, informatyka, podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania), nauk podstawowych (matematyka, fizyka, mechanika, podstawy programowania, inżynieria materiałowa) i technicznych przedmiotów kierunkowych związanych z elektroniką i telekomunikacją, m.in. teoria obwodów, elektronika, technika cyfrowa, systemy mikroprocesorowe i ich programowanie, przetwarzanie sygnałów, optoelektronika, układy scalone, miernictwo elektroniczne, podstawy telekomunikacji, teoria wysokich częstotliwości, anteny i propagacja fal, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki bezprzewodowe.

Na wyższych semestrach studenci kontynuują naukę przedmiotów kierunkowych oraz nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych dla wybranej specjalności oraz przedmiotów obieralnych. Przedmioty te stanowią niezbędne uzupełnienie wykształcenia, profilując sylwetką absolwenta. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku (oferta obejmuje ok. 20 przedmiotów) pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy. 

Jeden blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na cyfrowe przetwarzanie sygnałów i zawiera m.in. takie przedmioty jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe systemy pomiarowe i sterowania, metody sztucznej inteligencji, miernictwo telekomunikacyjne, sieci teleinformatyczne, ochrona przepięciowa w telekomunikacji, urządzenia elektroniczne w technologii, podstawy piezoelektroniki, programowanie w C++, technika laserowa, teletransmisja w budynku inteligentnym czy sterowniki mikroprocesorowe. Drugi blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na elektronikę pojazdową (automotive electronics), i zawiera takie przedmioty jak projektowanie obwodów PCB, podstawy diagnostyki pojazdów, języki skryptowe, czujniki i interfejsy w pojazdach, automatyka pojazdowa, modelowanie i symulacja systemów pojazdowych, podstawy mechatroniki, projektowanie urządzeń elektronicznych, systemy wbudowane, hybrydowe układy zasilania, czy zarządzanie projektami w przemyśle motoryzacyjnym. Znaczący udział zajęć praktycznych w laboratoriach, a także 4-tygodniowa kierunkowa praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej.

Studia są prowadzone na dwóch specjalnościach:

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Elektronika pojazdowa

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Więcej dowiedzieć się można wybierając kierunek studiów i uczelnię z listy poniżej.

Kierunek elektronika i telekomunikacja w Częstochowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Częstochowa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce.  Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Częstochowa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia