Kierunki studiów SzczecinnewStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Szczecin

Filologia angielska w Szczecinie

W wielu miastach możliwość wyboru uczelni, która kształci przyszłych anglistów bywa spora. Kierunek filologia angielska należy do najbardziej popularnych wśród studiów filologicznych. O indeks na anglistykę ubiega się około 12 tysięcy kandydatów w skali kraju. Jakie propozycje studiów na filologii angielskiej przygotowano w Szczecinie?

Aktualnie w Szczecinie kierunek filologia angielska można studiować na Uniwersytecie Szczecińskim. W bogatej ofercie Wydziału Humanistycznego US znajdziecie propozycję studiów anglistycznych I i II stopnia.

Filologia angielska na Uniwersytecie Szczecińskim

Dzięki studiom nauczysz się:

 • biegle posługiwać językiem angielskim w mowie i piśmie,
 • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
 • pracować w międzynarodowym zespole,
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach oraz we współpracy z przedstawicielami różnych kultur,
 • posługiwać specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań

Przykładowe przedmioty, z którymi spotkasz się na studiach to: pisanie akademickie, fonetyka i fonologia, gramatyka praktyczna, konwersacje, sztuka prezentacji, gramatyka opisowa, gramatyka opisowa, sztuka prezentacji, językowo-kulturowe aspekty przekładu, media a ruchy społeczne, poprawność językowa.

Studentom oferowane są różne specjalności:

 • nauczycielska;
 • kształcenie translatorskie;
 • studia celtyckie;
 • komunikacja międzynarodowa i interkulturowa

Po studiach na anglistyce potencjalne miejsca pracy czekają na absolwentów w :

 • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
 • szkołach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • biurach tłumaczeń

Studia na kierunku Global Communication

To również propozycja kierunku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, który łączy językoznawstwo z nauką o kulturze. Dzięki tym studiom filologicznym osiągniesz znajomość języka angielskiego na poziomie C!. Językiem wykładowym dla tych studiów jest język angielski a ich program obejmuje takie m.in. przedmioty jak: Language Registers and Stylistic Variation, Modality in Communication, Language of Digital Media, Business English, Legal English, Communication in Corporations, Communication in EU Institutions, Discourse and Society, Intercultural Communication, Language Policy and Planning.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym.

Kierunek filologia angielska w Szczecinie

O innych kierunkach filologicznych w Szczecinie dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Szczecin. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia