EdukacjaKonkursyNaukaNoweRankingi

Gala Laurów Uniwersyteckich

Forum Uniwersytetów Polskich zaprasza do głosowania w plebiscycie Laury Uniwersyteckie! Projekty nominowane są w dziewięciu kategoriach.

Gala Laurów Uniwersyteckich to inicjatywa Forum Uniwersytetów Polskich, czyli autonomicznego porozumienia samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Forum to stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach.


NOMINACJE – KATEGORIE:

  • Kategoria Projekt Naukowy: Dla projektów o charakterze naukowym, realizowanych w ramach koła naukowego, organizacji studenckiej bądź w ramach szkoły letniej oraz współpracy z innymi organizacjami w formie np. przeprowadzenia badań, opublikowania artykułu, eseju lub formy multimedialnej o treści naukowej, równych form prezentacji naukowej, opracowania raportu lub opinii.
  • Kategoria Uniwersytet Perspektyw: Dla organizacji lub projektów, które wspierają studentów w rozwoju zawodowym oraz umożliwiają zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na rynku pracy.
  • Kategoria Projekt Sportowy: Dla projektów promujących rywalizację sportową, aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.
  • Kategoria Projekt Kulturalny (inny niż juwenalia): Dla projektów mających na celu popularyzowanie działań kulturalnych lub artystycznych wśród społeczności akademickiej, rozwijanie kreatywności studentów, promowanie talentów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami.
  • Kategoria Projekt Dydaktyczny: Dla projektów wdrażających nowoczesne techniki nauczania, których misja i cel nakierowane są na nieustanne podnoszenie szeroko pojętej jakości kształcenia. Projekty te powinny promować innowacyjne podejście do nauczania, kreatywne rozwinięcie technik studiowania oraz pozyskiwania wiedzy.
  • Kategoria Media Uniwersyteckie: Dla instytucji medialnych działających na uniwersytetach klasycznych, w tym m.in. radia, telewizje, magazyny studenckie.
  • Kategoria Projekt Społeczny: Dla inicjatyw lokalnych oraz akcji o tematyce społecznie istotnej, mających na celu uświadamianie społeczeństwa bądź wprowadzenie zmian w otoczeniu.
  • Kategoria Projekt Prostudencki: Dla projektów wpływających na poprawę jakości studiowania i życia studentów. Projekt może dotyczyć zmian strukturalnych lub infrastrukturalnych. Wymagane jest wskazanie skutków wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem ich wpływu na poprawę jakości życia społeczności akademickiej.
  • Kategoria EKO Projekt: Dla projektów mających na celu promowanie ekologicznego stylu życia oraz uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie.
POZNAJ NOMINACJE

ZOBACZ RÓWNIEŻ: FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia