Geografia w Poznaniu

Za ofertę kierunków geograficznych w Poznaniu prawie w całości odpowiada Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Również studia na kierunku geografia znajdziecie na UAM. Warto poznać specjalności.

Studia na kierunku geografia, które w Poznaniu proponuje Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prowadzą do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych, a także umożliwiają szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko.

Specjalnie dopasowana struktura programu studiów zapewnia studentom możliwość rozwijania wiedzy ze wszystkich działów geografii, m.in. kartografii, hydrologii, meteorologii, geomorfologii, geografii gospodarczej, geografii ludności i osadnictwa. Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego. Studia rozwijają również wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS.

W ramach kierunku wyróżnione są specjalności:

  • Ekologia miasta,
  • Geoanaliza społeczno- gospodarcza,
  • Geo-grafika
  • Hydrologia, meteorologia i klimatologia,
  • Moduł edukacyjny – możliwy do realizacji równolegle z każdą specjalnością.

Miejsca pracy dla absolwentów to m.in.:

  • wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • instytucje związane z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, np. Parki Narodowe, stacje ekologiczne,
  • ośrodki analityczno- badawcze, np. zajmujące się badaniami atmosfery, hydrosfery, bądź badaniami społecznymi, statystycznymi,
  • nauczyciele geografii i przyrody (po zrealizowaniu bloku pedagogicznego).

Uczelnie prowadzące kierunek geografia w Poznaniu

Studia prowadzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznaj szczegóły dotyczące specjalności

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia