International Studies in Philosophy – Uniwersytet Warszawski

Studia filozoficzne w języku angielskim pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat aktualnego stanu badań w różnych działach filozofii.

Kierunek International Studies in Philosophy proponuje kandydatom Uniwersytet Warszawski (studia prowadzi Wydział Filozofii UW) to trzyletnie licencjackiej studia filozoficzne w języku angielskim. Wszystkie zajęcia typu tutorial oraz wszystkie wykłady i egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. Kadrę stanowią dobrze przygotowani, głównie młodzi, uczeni, posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne zdobyte zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach.

Podczas trzyletniego okresu studiów licencjackich studenci uzyskują wszechstronną wiedzę na temat aktualnego stanu badań w różnych działach filozofii. Zaznajamiają się także z głównymi historycznymi tradycjami filozofii europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii analitycznej oraz dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Według tradycji wspomnianej szkoły podstawą edukacji filozoficznej jest ontologia i epistemologia. Kursy z tych przedmiotów dostarczają szerokiego poglądu na świat – głębszego i bardziej ogólnego niż ten oferowany przez nauki szczegółowe. Wraz z kursami z historii filozofii zajęcia te umożliwiają zrozumienie treści i ewolucji najważniejszych idei i programów badawczych cywilizacji Zachodu. Zajęcia z etyki i estetyki rozwijają zarówno teoretyczne zrozumienie świata wartości, jak i emocjonalną i moralną wrażliwość. Uczą szacunku dla powinności obywatelskich i ukazują wzajemne związki między systemami normatywnymi – prawnymi, moralnymi i religijnymi. Kursy logiki i semiotyki logicznej (dyscyplin, w których osiągnięcia polskich filozofów posiadały światowy zasięg i znaczenie) uczą umiejętności myślenia – umiejętności istotnej tak w nauce, jak i w życiu publicznym. Wraz z zajęciami z filozofii języka dostarczają narzędzi potrzebnych do formalnej analizy języka naturalnego oraz struktury teorii naukowych. Kursy z antropologii filozoficznej, filozofii społecznej i filozofii kultury pozwalają studentom na zrozumienie złożonych relacji między stylem życia, dominującą kulturą intelektualną i celami elit społecznych w różnych czasach i społeczeństwach. Inne kursy specjalistyczne i interdyscyplinarne stanowią okazję do zaznajomienia się z zagadnieniami należącymi to takich działów filozofii, jak filozofia działania, filozofia umysłu, filozofia polityki i prawa. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim.

Filozofia rozwija w sposób szczególny i w większym stopniu niż inne dyscypliny akademickie zdolności intelektualne studentów. Pozwala ćwiczyć inteligencję, zdolność przyswajania i rozumienia nowych informacji, umiejętność rozumienia innych ludzi i kultur; filozofia uczy, jak właściwie interpretować zachowania jednostek i społeczeństw. Wzbogaca wyobraźnię, a przede wszystkim czyni łatwiejszym proces wypracowywania spójnego i ogólnego poglądu na świat oraz określania celów ludzkiej egzystencji.

Absolwenci filozofii są postrzegani przez wielu pracodawców jako szczególnie ważni i wartościowi pracownicy. Znajdują oni zatrudnienie w różnych instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, firmach PR, agencjach reklamowych i mass mediach, a także w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych. Absolwenci filozofii, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zdobywają rzetelną znajomość angielszczyzny, dzięki czemu mają większe szanse na zatrudnienie w Polsce i w Unii Europejskiej. Ich kwalifikacje stanowią dobrą podstawę do ubiegania się o prestiżowe granty i stypendia oraz miejsca na studiach magisterskich i doktoranckich w całej Europie i poza nią.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronieStudia humanistyczne Warszawa. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia