Jak zostać farmaceutą po studiach w Polsce?

Zawód farmaceuty od lat należy do jednych z bardziej prestiżowych zawodów medycznych. Przesądzają o tym trudy studiowania w ramach studiów jednolitych magisterskich, ogrom zdobytej wiedzy i społeczna odpowiedzialność wykonywanej pracy. By zostać farmaceutą trzeba ukończyć trudne studia medyczne.

Nie wszystkie polskie uczelnie, które posiadają w swojej ofercie studia medyczne mają w niej kierunek farmacja. Kształcenie przyszłych aptekarzy to domena najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce, czyli uniwersytetów medycznych. Wyjątkiem jest jednak Uniwersytet Opolski, na którym również można studiować farmację.

Zawód farmaceuty podlega ścisłym regulacjom prawnym. Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która ukończyła w Polsce 5,5-letnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji. Uzyskanie dyplomu magistra farmacji daje możliwość zatrudnienia w aptekach na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

W trakcie studiów nauczysz się jak prawidłowo udzielać informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych. Dowiesz się jak wytwarzać i oceniać jakość preparatów farmaceutycznych. Poznasz zasady prowadzenia badań naukowych oraz mechanizmy nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem wyrobów medycznych.

Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc.

Co można robić po studiach na kierunku farmacja?

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Uczelnie, na których można studiować farmację

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, uczelni w Polsce, na których można studiować farmację, jest kilka. Są to największe polskie uczelnie medyczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku farmacja na tych uczelniach wybierz z listy poniżej:

Może farmacja nie jest jedynym kierunkiem medycznym, który Cię interesuje. Jeśli interesujesz się też innymi zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia