Kierunek lekarski w Zielonej Górze

Ciekawa wyzwania, społeczny prestiż, dobre zarobki – o zaletach ukończenia kierunku lekarskiego można na pewno opowiadać wiele. Zastanawiasz się nad odjęciem studiów w Zielonej Górze? Sprawdź, czy możliwe jest podjęcie nauki na kierunku lekarskim.

Studia w Zielonej Górze oferuje przede wszystkim Uniwersytet Zielonogórski, zdecydowanie największa uczelnia regionu. Wśród wielu proponowanych kierunków kilka ma charakter medyczny lub związane są z naukami o zdrowiu. Dla tych, którzy marzą o byciu w przyszłości lekarzem jest dobra informacja. Uczelnia prowadzi kierunek lekarski.

Studia na kierunku trwają 6 lat i są to studia jednolite magisterskie. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. W trakcie studiów zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa.

Absolwent posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego.

Dzięki studiom będziesz przygotowany do świadczenia usług w różnych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia.

Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

Rekrutacja na kierunek lekarski na UZ

Wymagania są oczywiste. Dobrze zdana matura z dwóch przedmiotów. Brane są pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów, ale do wyboru są cztery: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Jest jednak jedno ale: W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę.

Uczelnie prowadzące kierunek lekarski w Zielonej Górze

Kierunek lekarski to niejedyna propozycja studiów medycznych w Zielonej Górze. Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Zielona Góra. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia