Leśnictwo – Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku leśnictwo to propozycja studiów, które można podjąć w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

Studia na kierunku leśnictwo dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju.

Specjalności

Hodowla lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Hydrologia, Meteorologia i klimatologia, Botanika leśna, Fitosocjologia leśna, Fizjologia roślin drzewiastych, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo, Hodowla lasu,

Urządzanie lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Geomatyka, Gleboznawstwo leśne, Dendrometria, Typologia leśna, Produkcyjność lasu, Urządzanie lasu, Ekonomika leśnictwa, Historia leśnictwa, Leśnictwo światowe, Zarządzanie gospodarstwem leśnym,

Ochrona lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Zoologia leśna, Ekologia, Gospodarka łowiecka, Fitopatologia leśna, Entomologia leśna, Ochrona lasu, Ochrona przyrody, Edukacja przyrodniczo-leśna,

Użytkowanie Lasu – obejmująca zakresem następujące przedmioty:

Ergonomia i ochrona pracy, Nauka o surowcu drzewnym,  Maszynoznawstwo leśne, Użytkowanie lasu, Inżynieria leśna.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, oraz  dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych technologii pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach  narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych  oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem. Studenci posiadają znajomość języka obcego, informatyki, systemów informacji przestrzennej oraz technologii geopatycznych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia