Kierunki ekonomiczne w PolsceKierunki ścisłe w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia ekonomiczneStudia ścisłe

Matematyka i ekonomia – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku Matematyka i ekonomia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę matematyczną oraz z zakresu zasad funkcjonowania współczesnej gospodarki.

Studenci kierunku Matematyka i ekonomia zdobywają wykształcenie w zakresie podstawowych działów matematyki i ich stosowania w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Uczą się cenionej przez pracodawców umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym pakietów matematycznych i statystycznych.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Matematyka i ekonomia

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Matematyka i ekonomia?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia