Kierunki studiówKierunki studiów KoszalinStudia KoszalinStudia pedagogiczne

Pedagogika w Koszalinie

Zastanawiasz się, gdzie możesz studiować kierunek pedagogika w Koszalinie? Sprawdź, które koszalińskie uczelnie proponują kandydatom ten kierunek i jakie specjalności prowadzą.

Studia na kierunku pedagogika proponuje kandydatom Politechnika Koszalińska. Możesz także skorzystać z oferty uczelni niepublicznych (Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – Filia w Koszalinie).

Pedagogika na Politechnice Koszalińskiej

Pedagogika jako kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych (studia I stopnia, które prowadzi Politechnika Koszalińska) wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także obszernie kształci w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych. Kształcenie teoretyczne uzupełnione  jest obszernym programem praktyk zawodowych w wymiarze 960 godzin na studiach licencjackich i 480 na magisterskich.

Trzy oferowane obecnie do wyboru specjalności na obydwu stopniach cieszą się od lat niesłabnącą popularnością, gdyż odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy oraz dlatego, że kształcenie na nich  realizują specjaliści-praktycy. Studiowanie pedagogiki przygotowuje do dynamicznego projektowania swojego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji, resocjalizacji, działalności opiekuńczo wychowawczej.

Specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii;
 • Terapia pedagogiczna;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Pedagogika w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych

Studia na kierunku pedagogika, prowadzone przez KWSNH, przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w instytucjach edukacji dorosłych, formach kształcenia ustawicznego animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i profilaktyki społecznej.

Specjalności:

 • Gerontologia społeczna;
 • Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • Edukacjia i opieka osób starszych;
 • Pedagogika ogólna.

Pedagogika w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej – Filii w Koszalinie

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika w GWSH daje szerokie możliwości podjęcia ciekawej pracy. Uczelnia w sposób bardzo dynamiczny reaguje na potrzeby pracodawców i błyskawicznie zmieniające się warunki rynku pracy.

Specjalności / moduły dodatkowe:

 • Terapia pedagogiczna;
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii;
 • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii;
 • Terapia pedagogiczna w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej;
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki;
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną;
 • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju;
 • Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne.

Kierunek pedagogika w Koszalinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Koszalin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia