Kierunki studiów WałbrzychnewStudia pedagogiczneStudia Wałbrzych

Pedagogika w Wałbrzychu

Kierunek studiów pedagogika kształci kadry dla szeroko pojętej edukacji do realizacji zadań w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Studia na kierunku pedagogika, które ma w swojej ofercie Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, to świetna propozycja dla osób lubiących pracę z ludźmi, łatwo nawiązujących kontakt, posiadających silnie rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Ważną cechą kandydatów jest również uwrażliwienie na problemy społeczne, radzenie sobie z konfliktami. Szczególnie istotne staje się rozszerzenie tematyki studiów pedagogicznych w zakresie terapii pedagogicznej.

Pedagogika jako dyscyplina naukowa skupia się głównie na dzieciach i młodzieży, to właśnie młode pokolenie powinno nabyć odpowiednią wiedzę o świecie i otaczającej rzeczywistości, ukształtować własną osobowość, a także osiągnąć umiejętności potrzebne do funkcjonowania w grupach społecznych.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji (w tym patologizacji życia społecznego), wychowania, nauczania i uczenia się, kształtowanie umiejętności komunikacji przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno z podmiotami działalności pedagogicznej jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie opiekuńczo-wychowawczym oraz innymi specjalistami wspierającymi ten proces, ponadto wyposażenie w zdolność refleksyjności i wrażliwości etycznej oraz postawę prospołeczną i poczucie odpowiedzialności.

Celem kształcenia na kierunku Pedagogika jest także przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu terapii pedagogicznej.

Perspektywy zawodowe:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • ośrodki terapeutyczne i edukacyjne,
  • placówki wspomagania dziecka,
  • rodziny w resortach pozaoświatowych.

Kierunek pedagogika w Wałbrzychu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia