Kierunki studiów OlsztynnewStudia medyczneStudia Olsztyn

Położnictwo – studia w Olsztynie

Przeglądasz medyczne kierunki studiów w Olsztynie? Dowiedz się więcej o kierunku położnictwo – propozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Studia na kierunku położnictwo proponuje kandydatom Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Położnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Student studiów pierwszego stopnia kierunku położnictwo na UWM w Olsztynie zdobywa wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w szczególności z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii. Nabywa umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium; rozpoznawania  ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

Absolwenci mogą wykonywać zawód położnej poprzez nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki, wykonywać pracę na rzecz doskonalenia zawodowego położnych; prowadzić prace naukowo-badawcze w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną; kierować i zarządzać zespołami pielęgniarek lub położnych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, w organach administracji publicznej, domach pomocy społecznej, w żłobku lub klubie dziecięcym. Mogą sprawować funkcje z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywać pracę na rzecz samorządu. Absolwenci kierunku położnictwo mogą funkcjonować na rynku usług medycznych w ramach własnej działalności gospodarczej jako indywidualne lub grupowe praktyki położnicze.

Kierunek położnictwo w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia