SGGW członkiem stowarzyszonym KRPUT

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została członkiem stowarzyszonym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym rektorów uczelni technicznych oraz uczelnie stowarzyszone, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana do życia w 1989, pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

SGGW jako uczelnia techniczna

W 2019 r. pracownicy SGGW opublikowali 2 216 prac naukowych, w tym 1 829 artykułów, 77 monografii oraz 310 rozdziałów w monografiach. Łączna liczba punktów za publikacje naukowe wynosiła 104 186, z tego 97,3% punktów przypadało na publikacje punktowane na podstawie wykazu czasopism i wykazu wydawnictw MNiSW. Przeciętna liczba punktów za 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie MNiSW wynosiła 64,3, natomiast w przeliczeniu na 1 nauczyciela akademickiego 75,8 pkt. Łączna liczba cytowań publikacji z afiliacją SGGW wg bazy Web of Science wynosiła w 2019 r. 27 227, a w przeliczeniu na 1 nauczyciela akademickiego 22,7.

Więcej informacji na ten tematna stronie SGGW w WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zbliżające się wydarzenia