Kierunki studiów OlsztynnewStudia OlsztynStudia społeczne

Socjologia w Olsztynie

Jeśli przeglądasz społeczne kierunki studiów w Olsztynie i zastanawiasz się, czy socjologia będzie dobrą propozycją dla Ciebie – w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Studia na kierunku socjologia prowadzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Socjologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM)

Obecnie na rynku pracy coraz bardziej ceniona jest samodzielność, kreatywność, odwaga w myśleniu i działaniu, umiejętność komunikowania się z innymi. Studia na kierunku socjologia – propozycja Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie – przygotowują do funkcjonowania w takim otoczeniu – uczą krytycznego myślenia i pozwalają zrozumieć współczesny świat. Dają także szereg konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze ogólnosocjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu następujących specjalności: socjologii rozwoju lokalnego i regionalnego, socjologii nowych mediów. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, a w szczególności w firmach z branży medialnej. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.

Zakresy kształcenia:

  • Socjologia nowych mediów,
  • Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego.

Absolwenci socjologii są zatrudniani w: administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach badania opinii publicznej i rynku, organizacjach pozarządowych, mediach.

Kierunek socjologia w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia