Kierunki studiów Koszalinrodzaje studiów KoszalinStudiaStudia geograficzneStudia Koszalin

Studia geograficzne w Koszalinie

Nie ma typowo geograficznych kierunków w Koszalinie. Możemy jednak za studia geograficzne uznać interdyscyplinarny kierunek geodezja i kartografia.

Studia geograficzne na kierunku geodezja i kartografia, które dla kandydatów przygotowała Politechnika Koszalińska mają charakter interdyscyplinarny. Oprócz geografii łączą się te studia z takimi działami wiedzy jak: geologia, architektura i urbanistyka.

Geodezja i kartografia na Politechnice Koszalińskiej

Studenci kierunku geodezja i kartografia, który prowadzi Politechnika Koszalińska, uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk: ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze wykonywania oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Potrafią określać i ewidencjonować stan prawny nieruchomości oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, w kontekście projektowania i rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, geoinformatyki,  fotogrametrii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych naziemnych i satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. 

Perspektywy zawodowe: przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne i geoinformatyczne administracja oraz szkolnictwo – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Kierunki studiów geograficznych w Koszalinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Koszalin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia