Studia psychologiczne w Kielcach

Studia psychologiczne jednolite magisterskie oferuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Może zainteresuje cię propozycja kierunku psychologia w Staropolskiej Szkole Wyższej.

W Kielcach kandydaci na kierunek psychologia mają do wyboru co najmniej dwie uczelnie. Studia jednolite magisterskie na kierunku proponuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W ramach kształcenia dostępne są trzy ścieżki:

  • Psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka,
  • Psychologia kliniczna,
  • Psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka.
  • Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Studia magisterskie umożliwiają przygotowanie profesjonalnych i odpowiedzialnych absolwentów do pracy psychologicznej w różnorodnych instytucjach, gdzie będą mieli możliwość diagnozowania i wspierania potrzeb środowiska, grupy i osoby zarówno w obszarze społecznym, zawodowym, klinicznym, jak i rozwoju człowieka.

Atrakcyjne specjalności przedstawia również w swojej ofercie Staropolska Szkoła Wyższa.

  • Psychologia edukacji
  • Wspieranie w rozwoju
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia sportu

Dzięki aktywnym formom uczenia i stosowanym w nich metodom, student sam odkrywa, poszukuje, doświadcza m.in. poprzez symulacje, analizy przypadków czy dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Program studiów zapewnia studentom zdobycie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie tych umiejętności i kompetencji odbywa się w warunkach symulowanych (umożliwiających wykonanie czynności praktycznych przez studentów) oraz w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, szczególnie na praktykach zawodowych. Ćwiczenia praktyczne, praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby mające doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej zdobyte poza Uczelnią.

Kierunki studiów psychologicznych w Kielcach

  • PSYCHOLOGIA, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
  • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia psychologiczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia