Kierunki artystyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia artystyczne

Sztuka i wzornictwo szkła – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu technologii szkła i użycia tego materiału w różnych projektach.

Studentci kierunku Sztuka i wzornictwo szkła zdobywają podstawową wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz użycia tego materiału we własnych pracach artystycznych.

Wykorzystują szkło jako medium plastyczne do swobodnej wypowiedzi artystycznej, wypracowuje indywidualny język artystyczny. Stosują nabytą wiedzę oraz metody przekazu i zapisu myśli projektowej w mowie, piśmie, posługuje się technikami komputerowego wspomagania projektowania. W swej pracy projektowej uwzględniają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii psychologii i ergonomii oraz rozumieją ich rolę w projektowaniu przedmiotu użytkowego. Uczą się w sposób metodyczny rozwiązywać problemy projektowe, nabywają umiejętności analizowania, formułowania problemów, założeń projektowych, współpracy w zespołach projektowych i ze specjalistami z innych dziedzin.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Sztuka i wzornictwo szkła

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Sztuka i wzornictwo szkła?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Sztuka i wzornictwo szkła?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia