zarządzanie i dowodzenie

Kierunki studiów WarszawanewStudia WarszawaStudia z zarządzania

Zarządzanie i dowodzenie w Warszawie

Głównym celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia i zarządzania w zakresie działań formacji zorganizowanych, powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym.

Read More