Politechnika Morska w Szczecinie

uczelnia publiczna, Szczecin

Politechnika Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Akademia Morska w Szczecinie
Uczelnia wyróżniona certyfikatami “Dobra Uczelnia – Dobra Praca” oraz “Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2023/2024.

Laureat w kategorii Najlepsza Polska Uczelnia

Kierunki studiów - PM w Szczecinie

studia I stopnia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: Politechnika Morska w Szczecinie / Kandydat

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.pm.szczecin.pl/pl/studenci/studia-podyplomowe/

Kontakt

70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2; Politechnika Morska w Szczecinie

PM w Szczecinie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim