Żegluga śródlądowa na Akademii Morskiej w Szczecinie

Żegluga śródlądowa to atrakcyjny kierunek studiów, który proponuje kandydatom Akademia Morska w Szczecinie. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia szybką drogę kariery zawodowej oraz perspektywy pracy zarówno w żegludze morskiej jak i śródlądowej.

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie); czas trwania: 8 semestrów

Studenci Wydziału Nawigacyjnego kierunku Żegluga Śródlądowa uczą się dwutorowo nabywając kompetencje do pracy zarówno na jednostkach pełnomorskich, jak i śródlądowych. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW (międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Szkolenie w zakresie konwencji STCW daje także możliwość szybkiego awansu na jednostkach żeglugi śródlądowej. Druga droga absolwenta to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej, dzięki przedmiotom specjalistycznym, które są zawarte w programach nauczania dotyczącym pracy w szeroko pojętej branży śródlądowej. Przedmioty obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym. Daje to możliwość podjęcie pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczaniu j. angielskiego, jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów ładunków ciekłych oraz gazów skropionych i obsługi terminali LNG.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Przemawiają za nim wysokie pensje i pewność pracy w Polsce i UE, zarówno jako kapitan jednostki śródlądowej jak i kadra zarządzająca w transporcie śródlądowym, możliwość pracy w centrach usługi informacji rzecznej (RIS), możliwość podjęcia pracy w żegludze morskiej na stanowisku oficerskim. Po ukończeniu kursu na poziomie zarządzania istnieje również możliwość pracy jako kapitan żeglugi wielkiej.

Więcej informacji o tym kierunku: https://rekrutacja.am.szczecin.pl/kierunki/zegluga-srodladowa/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE – strona www Uczelni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia