Uniwersytet SWPS w Poznaniu – rekrutacja, kierunki studiów

Zajmujący w rankingu “Perspektywy” nieprzerwanie od 2007 roku pozycję najlepszej uczelni o profilu humanistycznospołecznym w Polsce Uniwersytet SWPS daje możliwość zdobycia w Poznaniu przede wszystkim specjalistycznego wykształcenia psychologicznego.

Z oferty edukacyjnej grupy uniwersytetów SWPS korzysta rocznie ponad 17 tys. studentów i studentek z całej Polski. Tak duża liczba studentów nie będzie zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż w grupie tej znajduje się 8 wydziałów, prowadzących zajęcia na pięciu kampusach uniwersyteckich w największych miastach Polski, które łącznie oferują możliwość zdobycia wykształcenia na 35 kierunkach studiów.

Bardzo silną stroną Uniwersytetów SWPS jest ich aktywność naukowa: grupa realizuje rocznie średnio około 300 projektów naukowych na ponad 20 aktywnych ośrodkach badawczych. Dzięki tak dużej aktywności badawczej studenci mogą realizować w ramach studiów i prac dyplomowych ciekawe projekty w niszowych dziedzinach, np. badać psychologiczny profil wyborców danych partii politycznych w Polsce, określać wpływ gier komputerowych na rozwój mózgu, czy psychologię otyłości u dzieci.

Uczelnia prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę z innymi instytucjami naukowymi i firmami na terenie Polski i za granicą, umożliwiając studentom odbycie praktyk lub nawet części studiów za granicą, m.in. w ramach programu Erasmus+.

Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu:

Studia I stopnia:

Studia jednolite magisterskie:

Studia podyplomowe:

Uniwersytet SWPS w Poznaniu oferuje również możliwość studiów podyplomowych. Lista aktualnie prowadzonych kierunków i informacje na ich temat są dostępne w odpowiedniej zakładce na stronie uczelni tutaj.

Zastanawiasz się nad wyborem uczelni w Poznaniu? Sprawdź stronę uczelnie w poznaniu i woj. wielkopolskim.


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia