UczelnieUczelnie Radom

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, rekrutacja, kierunki studiów

Oferta UTH w Radomiu się rozrasta. Pojawiają się w niej coraz ciekawsze kierunki studiów, w tym unikatowe w skali kraju. Łącznie studia stacjonarne I stopnia oraz studia jednolite magisterskie to prawie 40. kierunków studiów. Warto przeanalizować listę, by wybrać dla siebie najciekawszą propozycję.

Uczelnia założona w Radomiu w 1950 pod nazwą Szkoła Inżynierska NOT. W latach 1965–1974 funkcjonowała kolejno jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska i Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska. W 1974 na bazie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej utworzono Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 ze struktur Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu, której rok później nadano imię Kazimierza Pułaskiego. Ustawą z 4 lipca 1996 uczelnia zmieniła nazwę na Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. 11 września 2012 przemianowana na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

Kierunki studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu

 • ADMINISTRACJA
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE*
 • BUDOWNICTWO
 • DZIENNIKARSTWO
 • EKONOMIA
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ I ALTERNATYWNE NAPĘDY*
 • ELEKTROTECHNIKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • GRAFIKA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA TECHNICZNA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KOSMETOLOGIA
 • LINGWISTYKA STOSOWANA*
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MENEDŻER PRODUKTU
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PSYCHOLOGIA
 • PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE KOSMETYKÓW*
 • ROBOTYKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI*
 • SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM
 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TOWAROZNAWSTWO
 • TRANSPORT I LOGISTYKA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • WZORNICTWO UBIORU I AKCESORIÓW MODY
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI*

*jeśli kierunek zostanie utworzony lub jeśli kierunek uzyska pozwolenie MEiN na utworzenie kierunku

zasady rekrutacji 2022/2023 na UTH

Poznaj zasady rekrutacji – wykorzystaj uchwały Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uchwała Nr 000-12/15/2021 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok akademicki 2022/2023

Załącznik do uchwały Nr 000-12/15/2021 Senatu UTH Radom z dnia 30 czerwca 2021 r. Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Nr 000-12/16/2021 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, poziomie i profilu w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok akademicki 2022/2023

Załącznik do uchwały Nr 000-12/16/2021 Senatu UTH Radom z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasady ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów w UTH Radom na rok akademicki 2022/2023

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: UTH W RADOMIU – PROFIL UCZELNI

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia