Studia filologiczne

Filologia węgierska – studia w Polsce

Filologia węgierska, czyli hungarystyka to kierunek studiów dzięki któremu poznać można język Madziarów, ich kulturę, historię i literaturę a z czasem stać się tłumaczem, tak potrzebnym w czasach zazębiania się wzajemnych stosunków także biznesowych pomiędzy naszym krajem i Węgrami.

Dla kandydatów, którzy myślą poważnie o podjęciu nauki na studiach hungarystycznych są właściwie trzy możliwości. Studiować można w Warszawie, w Krakowie i Poznaniu. Odpowiednio proponują filologię węgierską Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Wśród podstawowych założeń nauczanie na kierunku hungarystyka leży opanowanie języka węgierskiego przez absolwentów w stopniu pozwalającym zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona na Uniwersytecie Warszawskim między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat. W Poznaniu i Krakowie studia trwają trzy lata.

Program studiów zapewnia także podstawowe kwantum wiedzy o innych ludach ugrofińskich, ich historii, językach i kulturze oraz podstawową wiedzę z teoretycznych dziedzin filologii – językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także z antropologii kultury i filozofii.

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie filologii ugrofińskiej. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku hungarystyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Studia na kierunku hungarystyka są także zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Realizowany program zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Jest ono uzupełnione przez wiedzę z zakresu historii, kulturoznawstwa, antropologii kultury oraz przedmiotów zaliczanych do dziedziny nauk społecznych. Przygotowują do studiów II stopnia, gdzie wymienione kompetencje są doskonalone.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury w regionie środkowoeuropejskim, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych. Cały czas poszukuje się osób władających językiem węgierskim do pracy w administracji, handlu międzynarodowym, finansach, księgowości, logistyce, turystyce i wielu innych dziedzinach.

Chcesz poznać więcej szczegółów wybierz kierunek i uczelnię z listy poniżej.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia węgierska w Polsce

Szukasz innych propozycji kierunków filologicznych, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia