Studia RzeszówZ życia uczelni

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa – kształcenie praktyczne

Pięć ściśle połączonych ze sobą ścieżek przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania przyszłego zawodu to główne zalety „Drogi Kształcenia Praktycznego”. Jest to jeden z ważniejszych elementów koncepcji nowatorskiego „Systemu Kształcenia Studentów”, którą od wielu lat realizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Rozwiązania wprowadzone w WSPiA sprawdziły się również w czasie pandemii.

Droga Kształcenia Praktycznego w WSPiA w przeciwieństwie do innych uczelni nie jest dodatkiem, ale integralnym elementem procesu dydaktycznego – zwłaszcza planów studiów i programów nauczania. Studiowanie w WSPiA to nie tylko zdobywanie teoretycznej wiedzy „książkowej”. To także zdobywanie zawodowych umiejętności praktycznych i doświadczeń życiowych.

Dlatego WSPiA od wielu klat rozwija autorską koncepcję nowatorskiego „Systemu Kształcenia Studentów”. Jest to innowacyjny system podnoszący jakość i efektywność nauczania w WSPiA. Jednym z segmentów Systemu jest „Droga Kształcenia Praktycznego” składająca się z pięciu ściśle ze sobą powiązanych ścieżek. Dzięki temu Uczelnia może „wyposażać” studenta w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy zawodowej, ale w zdecydowanie większym zakresie oraz innym ujęciu merytorycznym i organizacyjnym niż w tradycyjnym systemie praktyk zawodowych.

Pierwsza ścieżka to „Praktyki zawodowe i pracownie praktyczne”. W WSPiA praktyki odbywają się jeden dzień w tygodniu, wolny od zajęć dydaktycznych, pod kierunkiem opiekuna zawodowego wyznaczonego przez kierownika danej instytucji. Dodatkowo część godzin przeznaczona jest na specjalne „Pracownie Praktyczne”, podczas których opiekun omawia ze studentem zagadnienia pojawiające się w ich pracy. Pomaga także znaleźć rozwiązanie danego problemu. Przebieg praktyk, wszystkie wykonywane zadania, godziny i tematy zajęć odnotowywane są w indywidualnych „Dziennikach praktyk”. Co bardzo ważne w praktykach zawodowych uczestniczą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dzięki temu wszyscy studenci mają takie same szanse na zdobycia wykształcenia teoretycznego i praktycznego – cenionego dzisiaj przez pracodawców.

Druga Ścieżka to „elementy praktyczne zajęć dydaktycznych”. WSPiA stawia na efektywność studiowania. Dlatego odchodzi od tradycyjnych form dydaktycznych m.in. ograniczając liczbę wykładów i wprowadzając bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są np. w formie triad (wykład – ćwiczenia – warsztaty), gdzie dodatkowe formy uzupełniają tematykę wykładów i służą przekazywaniu i omawianiu praktycznych zagadnień. Podczas warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych studenci uczestniczą w grach decyzyjnych, logicznych i biznesowych oraz rozwiązują kazusy i casestudy.

Dodatkową formą zajęć wprowadzoną przez WSPiA są „Kliniki Dydaktyczne” realizowane obok Klinik doradczych, podczas których to student staje się wykładowcą. Istotą tych zajęć jest rozwiązywanie kazusów, prowadzenie dyskusji i przekazywanie wiedzy kolegom przez 5-osobowe grupy studentów. Wszystko oczywiście pod okiem doświadczonego praktyka. Dzięki temu oprócz zdobywania wiedzy studenci uczą się także współpracy w grupie.

WSPiA wprowadziła do programu nauczania także nowoczesne i często innowacyjne metody pozwalające studentom na „dotykanie” wiedzy m.in. nowoczesne symulatory: wirtualnego miejsca zbrodni czy wirtualnego przedsiębiorstwa oraz symulacje m.in. rozpraw sądowych.

Kolejna Ścieżka to „seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału praktycznego” pomagające studentowi w przygotowaniu pracy licencjackiej i magisterskiej. W WSPiA co do zasady parce dyplomowe są pracami empirycznymi pozwalającymi nie tylko rozszerzać wiedzę teoretyczną, ale także unikać plagiatów.

Bardzo ważnym elementem Drogi Kształcenia Praktycznego jest także ścieżka obejmująca „staże zawodowe”. WSPiA w organizacji staży i praktyk współpracuje z wieloma dużymi firmami i korporacjami z całej Polski. Daje to studentom możliwość stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania prawdziwych zadań zlecanych przez pracodawcę. Ścieżka ta wielokrotnie była dofinansowana przez NCBiR, dzięki czemu uczelni otrzymała na staże dla studentów kilka milionów zł.

Ostatnia ścieżka to „dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej”. Studenci WSPiA premiowani są za aktywność na zajęciach oraz za inne formy aktywności, takie jak działalność w kołach naukowych, udział w: seminariach i konferencjach naukowych, debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach czy rozpoznawaniu spraw w Klinikach doradczych.

(Informacja prasowa Uczelni)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WSPiA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA – REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia