Administracja w Kielcach

Kierunek administracja od wielu już lat należy do chętnie wybieranych w Polsce studiów. Sprawdzamy, na których uczelniach w Kielcach można podjąć te studia prawnicze.

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotują Cię od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Gdzie studiować kierunek administracja w Kielcach?

Kierunek administracja proponują w Kielcach co najmniej trzy uczelnie. Jedna z nich jest państwowa. To Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Studiować można administrację również na uczelniach niepublicznych. Kierunek administracja prowadzą Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach.

Kierunek administracja na UJK

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej.

Studenci na kierunku administracja nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), uzyskują wszechstronnie przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Program studiów na tym kierunku obejmuje zarówno przedmioty podstawowe, takie jak m.in.: Podstawy prawoznawstwa, Historia administracji,
Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Nauka administracji, Ochrona danych i własności intelektualnej itd. Ponadto program został uzupełniony między innymi o zajęcia, takie jak: Logika prawnicza, Polityka społeczna, Zarządzanie, Podstawy socjologii i metod badań socjologicznych.

Student może wybrać przedmioty z 2 grup przedmiotów do wyboru w zakresie :

  • Administracji gospodarki komunalnej i finansów publicznych
  • Administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego

Uczelnie prowadzące kierunek administracja w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Kielce. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zerknij na stronę studia prawnicze w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia