Kierunki studiów ŁódźStudia chemiczneStudia Łódź

Analityka chemiczna – studia w Łodzi

Kierunek analityka chemiczna zapewnia możliwość zdobycia wiedzy odstawowej z zakresu wszystkich dziedzin chemii oraz najnowocześniejszych metod badania składu wyrobów chemicznych. Dwie uczelnie w Łodzi zabiegają o zainteresowanie kandydatów swoimi propozycjami.

Analityka chemiczna w Łodzi dostępna jest na Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej. Którą uczelnię wybrać? Wybrać Wydział Chemii UŁ czy może Wydział Chemiczny PŁ? Na tak postawione pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Warto na pewno przyjrzeć się dokładniej obu propozycjom.

Analityka chemiczna na Politechnice Łódzkiej

Jeśli chcesz pracować w laboratorium analitycznym i poznawać sposoby badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych, próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych, to ten kierunek jest strzałem w dziesiątkę. Zyskasz wiedzę z chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i matematyki, dzięki czemu poprawnie będziesz dobierał metody badawcze i interpretował uzyskane wyniki. Poznasz nowoczesne i często unikatowe w skali kraju metody instrumentalne, wykorzystywane do analizy nowoczesnych materiałów, leków, kosmetyków i próbek biologicznych. W czasie studiów nauczysz się również, jak postępować z odpadami i w jaki sposób promować zrównoważony rozwój. Zdobędziesz wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium. Pod okiem fachowców rozwiniesz umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole. Jeśli pragniesz stworzyć własne laboratorium analityczne, właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy pakiet przedmiotów z prowadzenia działalności gospodarczej i z prawa pracy.

Jeśli marzysz o praktycznej nauce zawodu analityka chemicznego, to zapraszamy na Wydział Chemiczny! Ponad połowę Twoich zajęć będą stanowiły praktyczne zajęcia na laboratoriach oraz projekty realizowane pod okiem fachowców!

Perspektywy zawodowe: 

  • praca w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, laboratoriach badawczych oraz środowiskowych, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu analityki chemicznej
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta kierunku Analityka Chemiczna: chemik analityk, kontroler jakości, kontroler produkcji, handlowiec

Studia zakończysz uzyskaniem tytułu inżyniera, nauka trwa 3,5 roku

Analityka chemiczna – studia na Uniwersytecie Łódzkim

W trakcie studiów:

  • zapoznasz się w teorii i praktyce z kluczowymi technikami analitycznymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych: spektrofotometrią, technikami separacyjnymi (HPLC, TLC, elektroforeza), technikami nieseparacyjnymi, chemicznymi metodami analizy ilościowej i jakościowej, technikami przygotowanie próbek do analizy
  • zdobędziesz wiedzę i doświadczenie niezbędne w pracy w laboratoriach analitycznych i badawczo-rozwojowych

Studiując kierunek na studiach pierwszego stopnia:

  • zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych
  • uczysz się obsługiwać podstawowy sprzęt laboratoryjny, m.in. pH-metry, pipety automatyczne, wirówki, termostaty blokowe, homogenizatory, wagi analityczne
  • zapoznasz się z branżową nomenklaturą polsko- i angielskojęzyczną 
  • uczysz się korzystania z literatury fachowej, oceniania zawartych tam informacji oraz redagowania tekstów naukowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku analityka chemiczna posiada wiedzę z zakresu chemii, podstaw nauk ścisłych (matematyka, fizyka) i przyrodniczych (biologia). Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych. Absolwent posiada umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera i podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać w laboratorium do przeprowadzenia obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników (w oparciu o metody statystyczne). Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje oraz przekazać je w formie pisemnej lub ustnej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej absolwent jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Po ukończeniu studiów I stopnia uzyskasz stopień licencjata.

Kierunek analityka chemiczna w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach chemicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia chemiczne Łódź. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia