Biofizyka – studia w Krakowie

Zapotrzebowanie na biofizyków, fachowców harmonijnie łączących wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki oraz różnych dziedzin biologii stale rośnie!

Kierunek biofizyka ma w swojej ofercie Uniwersytet Jagielloński. Studia prowadzi je Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Biofizyka to studia dla osób, które po pierwsze pragną zdobyć wykształcenie harmonijnie łączące wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki, oraz różnych dziedzin biologii; a po drugie dla chcących kształcić się z dziedzin, które prawdopodobnie zdominują cywilizacyjny rozwój w XXI wieku. Te interdyscyplinarne studia pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauk z pogranicza fizyki, biologii i medycyny, dają solidne podstawy do pracy w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej.

Szeroki zakres kursów proponowany w ramach studiów na Wydziale FAIS umożliwia każdemu studentowi indywidualną formę studiowania, tzn. każdy student może częściowo modyfikować zestaw zaliczanych przedmiotów kierunkowych pod kątem swoich indywidualnych zainteresowań naukowych i specjalizowania się w wybranych przez siebie działach biofizyki.

Szybki rozwój nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych następuje w dużej mierze dzięki coraz lepszemu zrozumieniu zjawisk fizycznych leżących u podstaw procesów życiowych. Wywołuje to rosnące zapotrzebowanie na biofizyków, fachowców harmonijnie łączących wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki oraz różnych dziedzin biologii.

Absolwenci i absolwentki biofizyki są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach, w branży informatycznej (bioinformatyka, modelowanie układów biologicznych, tworzenie leków) i nanotechnologicznej, w zespołach realizujących projekty, w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej.

Zajęcia sekcji nauczycielskich są dodatkową opcją, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole. Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia przygotowani są dodatkowo do podjęcia pracy w sektorze ochrony zdrowia i planowania medycznego; w wyspecjalizowanych placówkach badawczych i rozwojowych, m. in. w firmach farmaceutycznych, firmach produkujących sprzęt i aparaturę nowych technologii; w firmach produkujących oprogramowanie sprzętu biomedycznego i farmaceutycznego, i pracowniach obrazowania medycznego działających w placówkach medycznych, jak również w placówkach naukowo-badawczych.

Uczelnie prowadzące kierunek biofizyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Kraków. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia