Biologia we Wrocławiu

Dwie wrocławskie uczelnie państwowe oferują kandydatom studia na kierunku biologia. Warto poznać uczelnie, oferowane specjalności i dokładnie zastanowić się, które studia biologiczne wybrać.

Kierunek biologia można we Wrocławiu studiować w ramach studiów licencjackich na dwóch uczelniach państwowych. Znajdziecie ten kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Biologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Na pierwszych dwóch latach studiów zdobyć można wiedzę kanoniczną z zakresu nauk biologicznych. Stąd w programie: np. zoologia, botanika, mikrobiologia, genetyka czy fizjologia. Począwszy od III roku ma miejsce ukierunkowanie zainteresowań poprzez kształcenie na opisanych poniżej specjalnościach. 

Specjalności:

Absolwenci biologii, w zależności od uzyskanych kwalifikacji, mogą szukać zatrudnienia w polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych, różnego rodzaju laboratoriach np. farmaceutycznych, kosmetycznych, firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, jednostkach zajmujących się planowaniem ergonomicznym, policji, instytucjach rządowych i samorządowych związanych z ochroną zasobów przyrodniczych (m.in. parkach narodowych i krajobrazowych, agencjach ds. zarządzania środowiskiem, ogrodach botanicznych i zoologicznych), sporządzających różnego rodzaju ekspertyzy biologiczne, w fundacjach i agencjach popularyzujących naukę i w mediach. Mogą także kontynuować edukację na studiach II stopnia.

Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Podczas studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otrzymasz wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. W trakcie edukacji zyskasz również wiedzę dotyczącą anatomii i fizjologii człowieka, roślin oraz zwierząt, poszerzając je w obszarach takich, jak botanika, anatomia człowieka, fizjologia zwierząt i roślin, mikrobiologia, geologia, biochemia, biofizyka i wiele innych. Edukacja w zakresie wielu specjalizacji, a także nacisk na umiejętności praktyczne sprawiają, że absolwenci zwiększają swoją szansę na rynku pracy.

Studia na kierunku biologia przygotują Cię do pracy m.in. w ochronie siedlisk naturalnych, ogrodach zoologicznych i botanicznych, laboratoriach, firmach biotechnologicznych czy też stacjach badawczych.

Uczelnie prowadzące kierunek biologia we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia biologiczne Wrocław. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia