Budownictwo na Politechnice Białostockiej

Ten kierunek studiów technicznych należy do grono TOP kierunków. Są to najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów. Właśnie od wielu lat budownictwo jest chętnie wybierane i studiowane.

Jaką wiedzę zdobędziesz studiując na kierunku budownictwo?

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu realizowania różnego typu obiektów budownictwa, projektowania, technologii i organizacji budownictwa. Będziesz przygotowany do realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów budowlanych, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki możesz uzyskać kolejne uprawnienia budowlane czy tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą. Absolwent może ubiegać się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
STUDIA BIAŁYSTOK

TOP STUDIA BIAŁYSTOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia