Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia medyczneżywność i żywienie człowieka

Dietetyka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Przedmioty realizowane na kierunku Dietetyka I stopnia można podzielić na dwie grupy: I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, psychologii, biochemii ogólnej i żywności, chemii żywności, mikrobiologii ogólnej i żywności, parazytologii, genetyki, kwalifikowanej pierwszej pomocy.
II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): żywienia człowieka, dietetyki pediatrycznej, klinicznego zarysu chorób, farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością, edukacji żywieniowej, prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia, analizy i oceny jakości żywności, higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności, technologii żywności i potraw oraz towaroznawstwa oraz organizacji pracy.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Dietetyka jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującej klasyfikacji, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej.

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Białystok. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia