Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia rolnicze

Etologia i psychologia zwierząt – studia w Krakowie

Absolwenci kierunku etologia i psychologia zwierząt zostaną przygotowani do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania różnych gatunków zwierząt, uzupełnioną zajęciami praktycznymi.

Studia na kierunku etologia i psychologia zwierząt proponuje kandydatom Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Absolwent kierunku posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania ich behawioru.

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania różnych gatunków zwierząt, uzupełnioną zajęciami praktycznymi. Będą posiadać umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt.

Ponadto będą dysponować interdyscyplinarną wiedzą biologiczną i humanistyczną w zakresie poznawania, analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do różnych taksonów. Jej znajomość umożliwi świadome unikanie antropomorfizacji zwierząt lub ich uprzedmiotowiania. Na bazie genetycznych, fizjologicznych i środowiskowych uwarunkowań behawioru zwierząt absolwenci nabędą umiejętności w zakresie odpowiedzialnego kształtowania relacji człowiek-zwierzę, ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego użytkowania zwierząt, ich szkolenia i prawidłowego postępowania.

Absolwent studiów inżynierskich nabywa kwalifikacje umożliwiające pracę zawodową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w obszarze doradztwa w zakresie postępowania ze zwierzętami, ich szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt, hotelu lub salonu pielęgnacji dla zwierząt oraz innych form sprawowania nad nimi opieki.

Absolwenci uzyskają również możliwość zatrudnienia w sektorze prywatnym oferującym usługi w w/w obszarach. Kwalifikacje stwarzają możliwość pracy w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE, a także w jednostkach naukowo-badawczych, zwierzętarniach, ogrodach zoologicznych, fermach i innych podmiotach zajmujących się planowaniem i realizacją produkcji zwierzęcej, jednostkach audytujących poziom dobrostanu zwierząt, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt, służbach nadzorujących lub kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także w schroniskach dla zwierząt.

Kierunek etologia i psychologia zwierząt w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach rolniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia rolnicze Kraków. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia