Kierunki studiów KrakównewStudia chemiczneStudia Kraków

Technologia chemiczna w Krakowie

Kierunek studiów technologia chemiczna to szansa zdobycia wykształcenia, które zaprocentuje pracą w przemyśle chemicznym. Poznaj propozycje krakowskich uczelni.

Dwie krakowskie uczelnie techniczne przygotowały dla kandydatów ciekawą ofertę inżynierskich kierunków chemicznych. Są to: Politechnika Krakowska oraz AGH w Krakowie. Poznaj ofertę kierunku technologia chemiczna.

Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej

Technologia chemiczna to splot nauk chemicznych z naukami technicznymi. Jej podstawowym zadaniem jest opracowywanie nowych technologii otrzymywania związków chemicznych niezbędnych w każdej dziedzinie życia. Bez technologii chemicznej nie byłoby nowych materiałów polimerowych, nowych leków, kosmetyków, paliw, nawozów sztucznych i wielu innych materiałów z których korzystamy codziennie. Wdrażanie tzw. zielonych technologii skutkuje tym, że nowoczesne materiały wytwarzane są w zgodzie z naturą i dbałością o jakość życia kolejnych pokoleń. Kierunek Technologia chemiczna to również monitorowanie i automatyzacja kontroli procesów chemicznych, laboratoryjna kontrola jakości surowców i produktów, optymalizacja prowadzonych procesów, planowanie eksperymentów jak również prowadzenie procesu chemicznego w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i przemysłowej.

Studenci kierunku Technologia chemiczna zdobywają gruntowne wykształcenie zarówno z chemii jak i przedmiotów technicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej nabierają również umiejętności praktycznych podczas realizacji dużej ilości godzin w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych oraz projektowych. Absolwent tego kierunku ma dobre podstawy z chemii, fizyki i matematyki. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwalają mu realizować się zarówno w zakresie działalności przemysłowo – produkcyjnej jak również projektowej, laboratoryjnej i naukowej.

Specjalności:

 • analityka przemysłowa i środowiskowa
 • chemia i technologia kosmetyków
 • lekka technologia organiczna
 • procesy technologiczne i zarządzanie produkcją
 • technologia polimerów i biopolimerów

Absolwenci kierunku technologia chemiczna z powodzeniem znajdują pracę w każdej gałęzi przemysłu chemicznego, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym zarówno na linii produkcyjnej jak również w laboratorium kontroli jakości lub badawczo-rozwojowym. Znaczna część absolwentów realizuje się zawodowo prowadząc własną firmę z małotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

Kierunek technologia chemiczna na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Kierunek prowadzony przez dwa wydziały Wydział Energetyki i Paliw AGH i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Studia na kierunku Technologia Chemiczna przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie:

 • podstawowych zagadnień fizyki, chemii, radiochemii, termodynamiki, metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych,
 • transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
 • wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
 • zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych i zasad szacowania ryzyka,
 • podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
 • sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi,
 • realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych, w tym w przemyśle paliwowo-energetycznym.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci:

 • w przypadku kształcenia zgodnie ze ścieżką technologie chemiczne w energetyce absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii, szeroko pojętej technologii paliw stałych, ciekłych i gazowych, podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej z wykorzystaniem systemów CAD.
 • w przypadku kształcenia zgodnie ze ścieżką technologii materiałowych absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci kierunku mogą pracować jako: W przypadku kształcenia zgodnie ze ścieżką technologie chemiczne w energetyce absolwenci mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy aparatury chemicznej i instalacji paliwowych,
 • kierownicy produkcji,
 • kierownicy projektów,
 • technolodzy,
 • specjaliści ds. gospodarki paliwami,
 • specjaliści do pozyskiwania danych w branży paliwowo-energetycznej,
 • konsultanci ds. problematyki paliwowej, przedsiębiorcy w branży paliwowo-energetycznej,
 • kierownicy własnej działalności gospodarczej, nauczyciele (po ukończeniu kursu dydaktycznego) w szkołach lub pracownicy naukowo-dydaktyczni w uczelniach wyższych i w instytutach naukowo-badawczych.

W przypadku kształcenia zgodnie ze ścieżką technologii materiałowych absolwenci mogą pracować:

 • w zakładach tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych,
 • jako specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika),
 • jako specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, oraz jako specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

Kierunek technologia chemiczna w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach chemicznych w Krakowie, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Kraków. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia