Filologia angielska w Siedlcach

Propozycja studiów na kierunku filologia angielska w Siedlcach jest tylko jedna. Jeśli chcesz poznać język angielski na poziomie filologicznym wybierz tę uczelnię państwowa.

Studia na kierunku filologia angielska proponuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Studia filologiczne przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

Filologia angielska na UPH Siedlce

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także podstawową wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury angielskiego obszaru językowego. Zdobywają kwalifikacje do nauczania przedmiotu język angielski na poziomie szkoły podstawowej. Ponadto, absolwent posiada wiedzę metodyczną, umiejętności psychopedagogiczne oraz kompetencje społeczne niezbędne w wielu obszarach działalności zawodowej oraz umożliwiające rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Zasady rekrutacji na filologię angielską na UPH Siedlce

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie dwóch przedmiotów spośród: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy.

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma:

  • 3/4 liczby punktów z języka angielskiego,
  • 1/4 liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska w Siedlcach

  • FILOLOGIA ANGIELSKA – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Siedlce. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia