Filologia angielska w Zielonej Górze

Chcesz w Zielonej Górze poznać język angielski na poziomie filologicznym? Skorzystaj z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Zielonogórskiego, w której znajdziesz ten najpopularniejszy kierunek filologiczny.

Tylko jedna uczelnia w Zielonej Górze przygotowała dla maturzystów możliwość studiowania na filologii angielskiej. Jest nią Uniwersytet Zielonogórski.

Filologia angielska na Uniwersytecie Zielonogórskim

Ten najpopularniejszy wśród kandydatów kierunek filologiczny można studiować na Wydziale Humanistycznym UZ. Podstawowym celem tych studiów jest zdobycie wysokich kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego.

Przygotowanie językowe pozwala mu na podjęcie pracy w szkolnictwie, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach o podobnym charakterze, współpracujących z partnerami zagranicznymi, sektorze usług, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych, urzędach administracji publicznej i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języka obcego oraz realiów i kultury krajów odpowiednich obszarów językowych.

Przygotowanie filologiczne umożliwia absolwentowi wykonywanie zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury angielskiego obszaru językowego, badacza naukowego, itp.

Rekrutacja na filologię angielską na UZ

W rekrutacji na studia brany jest pod uwagę wynik matury z języka angielskiego oraz języka polskiego. Dużo większą wagę osiada oczywiście ocena z języka angielskiego.

Naturalną kontynuacją studiów są studia II stopnia.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska w Zielonej Górze

O innych kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Zielona Góra. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia