Kierunki studiów GdańskNoweStudia GdańskStudia medyczneTOP GdańskTop studia

Fizjoterapia w Gdańsku

Zainteresowani podjęciem studiów na kierunku fizjoterapia mają w Trójmieście aż trzy możliwości wyboru. Dwie uczelnie państwowe oraz jedna niepaństwowa dają absolwentom szansę zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Czym jest fizjoterapia?

Definicji jest pewnie wiele, ale na pewno warto fizjoterapię uznać za część obszaru nauk medycznych. Fizjoterapeuta skupia się na metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Studia na kierunku fizjoterapia mają po części charakter interdyscyplinarny. Są nie tylko studiami medycznymi, ale również odwołują się do nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych (psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych).

Studia cieszą się stosunkowo dużym zainteresowaniem kandydatów. Plasują się wśród top kierunków. Na GUM w roku 2020 przypadało 7,9 statystycznego kandydata na jedno miejsce.

Fizjoterapia w Gdańsku, gdzie studiować?

Tak jak zostało to zapisane wcześniej w Trójmieście studia na kierunku fizjoterapia proponują trzy uczelnie. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz niepaństwowa Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

Kierunek prowadzony jest bez wyszczególnienia specjalności.

Studia mają charakter studiów jednolitych magisterskich. Trwają pięć lat.

W rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny brane są pod uwagę wyniki z matury z biologii oraz jednego przedmiotu spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka.

Trochę inaczej wygląda rekrutacja na AWFiS. Z matury pod uwagę brany jest język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologii, chemii lub fizyki. Dodatkowo w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki egzaminu sprawnościowego z pływania (50 m). Ważne jest jednak to, że za maturę można otrzymać do 72 pkt, za sprawność fizyczną do 5 pkt.

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Zdrowia przebiega bez egzaminów wstępnych. Warto pamiętać, że nauka na tej uczelni wiąże się z wnoszeniem opłat za naukę. Koszt semestru to ok. 3200 zł

Absolwent studiów kierunku fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. W trakcie studiów nabywa umiejętności i doświadczenia praktycznego w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działań fizjoprofilaktycznych oraz zapobiegających niepełnosprawności polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności, przywracaniu utraconych funkcji osobom w różnym wieku.

Fizjoterapeuta, przez wielopłaszczyznowe i wszechstronne kształcenie staje się koordynatorem w procesie powrotu pacjenta do zdrowia.

Miejscem pracy po studiach na kierunku fizjoterapia są placówki służby zdrowia, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

Kierunek fizjoterapia w Gdańsku

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia