Kierunki studiów LublinStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Lublin

Historia sztuki – studia w Lublinie

Interesują Cię studia na kierunku historia sztuki w Lublinie? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Studia na kierunku historia sztuki proponuje kandydatom Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dowiedz się więcej!

Historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL)

Studenci kierunku historia sztuki, prowadzonego przez KUL, w czasie studiów zdobywają m.in.:

  • umiejętność sporządzania dokumentacji z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków;
  • znajomość zasad funkcjonowania instytucji zajmujących się muzealnictwem, wystawiennictwem, ochroną zabytków i dóbr kultury, handlem dziełami sztuki;
  • znajomość najważniejszych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i dóbr kultury i umiejętność ich zastosowania;
  • umiejętność krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie;
  • znajomość podstaw funkcjonowania rynku dzieł sztuki;
  • znajomość podstaw ekonomii;
  • znajomość metod planowania strategicznego;
  • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach: historyk sztuki, muzealnik, animator kultury, w takich miejscach jak muzea, galerie sztuki, ośrodki kultury, instytucje zajmujące się ochroną i inwentaryzacją zabytków.

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Kierunek historia sztuki w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Lublin. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia