Informatyka w WWSIS Horyzont

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont” zaprasza na studia I stopnia na kierunku Informatyka, w ramach którego dostępnych jest aż 14 specjalności. Dowiedz się więcej i wybierz studia informatyczne we Wrocławiu!

INFORMATYKA – studia I stopnia, licencjackie (stacjonarne – 6 semestrów, niestacjonarne – 7 semestrów)
INFORMATYKA – studia I stopnia, inżynierskie (stacjonarne – 7 semestrów, niestacjonarne – 8 semestrów)

Studenci mają możliwość wyboru poniższych specjalności, w ramach których uzyskują określone kompetencje zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia zdobywa zasadnicze kompetencje umożliwiające podjęcie efektywnej pracy w obszarze informatyki oraz zostaje przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na przedmiotowym kierunku.

Zajęciom specjalnościowym towarzyszy stale grupa przedmiotów ogólnych, w tym zwłaszcza matematycznych oraz z zakresu teorii informatyki, umożliwiających wszechstronne przygotowanie absolwenta do dynamiki zmian w tej dziedzinie oraz zwiększających elastyczność wobec wyzwań współczesnego rynku pracy.

Oprócz przygotowania informatycznego studenci mają również możliwość zdobycia wiedzy ogólnoekonomicznej oraz ogólnospołecznej.

Dodatkowo w trakcie studiów I stopnia duży nacisk położony jest na wykształcenie samodzielności w poszukiwaniu i aktualizacji informacji oraz nabywaniu potrzebnych nowych umiejętności.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: https://horyzont.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia