Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, zdrowotne, publiczne, morskie, psychologia, pedagogika, czy zarządzanie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa planuje również uruchomienie studiów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i komunikacji społecznej (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

KIERUNKI STUDIÓW – POZNAŃ:

Studia I stopnia (licencjackie):

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
  • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
  • PEDAGOGIKA
  • PSYCHOLOGIA
  • ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia (magisterskie):

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
  • PSYCHOLOGIA

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

PREZENTACJA – WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

STRONA WWW – WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w PoznaniuUczelniaKierunki studiówRekrutacja

wkrótce informacjeStudia podyplomowe

wkrótce informacjeLokalizacja
Kontakt

ul. E. Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
www.wsb.net


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia