Kierunki przyrodnicze w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolsceKierunki techniczne w PolscePoznaj kierunekStudia przyrodniczeStudia techniczne

Inżynieria ekologiczna – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna są odpowiedzią na wymogi związane z ekologizacją gospodarki oraz potrzebą wdrażania ekoinnowacji i przygotowują absolwentów do poprawiania jakości środowiska, zachowania bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Studenci kierunku inżynieria ekologiczna zdobywają wiedzę z obszaru nauk rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania, oceny, odnowy, ochrony i wzbogacania ekosystemów.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Inżynieria ekologiczna

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Inżynieria ekologiczna?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Inżynieria ekologiczna?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Inżynieria ekologiczna?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia