Kierunki studiów OlsztynnewStudia medyczneStudia OlsztynTOP OlsztynTop studia

Kierunek lekarski w Olsztynie

Najpopularniejszy wśród kandydatów kierunek medyczny, czyli kierunek lekarski studiować można w Olsztynie na jednej uczelni państwowej. Zanim wybierzesz studia na tym kierunku warto poznać szczegóły tej propozycji.

Gdzie studiować kierunek lekarski w Olsztynie?

Kierunek lekarski przygotował dla kandydatów Wydział Lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Absolwenci kierunku Lekarskiego posiadają wiedzę z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, znają objawy i przebieg chorób, znają sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych.  Znają etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza a wiedzę opierają na dowodach naukowych i przyjętych normach.  Potrafią rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego. Rozpoznają stany zagrożenia życia oraz wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Potrafią zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki. Umieją wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Potrafią nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, kierują się jego dobrem, stawiając je na pierwszym miejscu i przestrzegając tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Są świadomi odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej. Znają zasady współpracy z innymi lekarzami i pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Posiadają umiejętność stałego dokształcania się.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

W konkursie świadectw pod uwagę brane są trzy przedmioty. Dwa są obowiązkowe: biologia oraz chemia. Trzeci można wybrać spośród: matematyka lub fizyka.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Kierunek lekarski w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia