Etnologia - antropologia kulturowa

Studia na kierunku etnologia – antropologia kulturowa rozwijają kompetencje ułatwiające poruszanie się w świecie otwartym na różnorodność kulturową, świecie szybkiego rozwoju technologicznego oraz zmian kulturowych, społecznych, religijnych i politycznych.

O studiach: Etnologia - antropologia kulturowa

Na specyfikę studiów składają się m.in. badania terenowe i wyjazdy badawcze; zajęcia praktyczne i warsztatowe umożliwiające zdobycie zawodowych kompetencji przydatnych w animacji kultury, muzealnictwie, turystyce, mediach, NGO-sach; poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych; poznanie tradycji i dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju.

Po studiach

Perspektywy zawodowe:

  • instytucje kultury,
  • instytucje zajmujące się dziedzictwem kulturowym, folklorem, kulturą wsi i miast,
  • ośrodki zajmujące się mniejszościami i uchodźcami,
  • organizacje rządowe i pozarządowe,
  • instytucje kulturalno-oświatowe,
  • sektor turystyki,
  • muzea i skanseny,
  • ośrodki badań społecznych,
  • media.

Uczelnie, na których można studiować kierunek Etnologia - antropologia kulturowa

wybrane

Informacje o kierunkach

Miasta, w których można studiować kierunek Etnologia - antropologia kulturowa

wybrane

Mogą Cię zainteresować

Ze względu na proponowaną tematykę studiów na tym kierunku zainteresować Was mogą także inne propozycje podobnych kierunków.

Przejdź do strony o studiach humanistycznych w Polsce, tam znajdziesz również dużo ciekawych informacji.